Hei.

 

Endelig kan jeg dele den gode nyheten med dere!

RegIT appen har fått «Anbefalt av Norges Fibromyalgi Forbund» godkjent stempel.

RegIT kan være til stor hjelp for mennesker med Fibromyalgi  RegIT er laget slik at den er veldig allsidig og til hjelp for mennesker med forskjellige diagnoser.

 

Veldig mange med Fibromyalgi opplever lange utredningsløp hos lege og/eller spesialist.

Mange må ofte konsultere legen over lang tid for å bli tatt på alvor, og sykdomsbildet er stort og til tider uoversiktlig. RegIT er i denne perioden et godt verktøy for å registrere sykdomsbildet. Dette vil hjelpe både deg og legen din i veien mot en diagnose, og en god og riktig behandling.

 

Parallelt i utredningsløpet har man dialog med NAV i forhold til sin arbeidssituasjon. ( du kan lese om Ginas erfaringer her ) Igjen kommer behovet for å dokumentere eget sykdomsbilde. ( les også hvordan du kan registrere sykdomsbildet ditt her ). RegIT hjelper deg i stor grad med dette.

 

Du kan se om det er noe mat som gjør at du opplever mer smerter.

Du kan registrere smertene dine.

 

Du har oversikt over hvor ofte du har fravær fra jobb på grunn av Fibromyalgi.

Du har oversikt over alle symptomer du opplever, og du får videreformidlet alle symptomene dine videre til legen. Deretter kan du skrive ut en PDF som kan sendes på epost til lege eller skrive ut å levere til lege.

Les Beates erfaringer med RegIT og fibromyalgi  her