Hei.

 

RegIT er et fantastisk verktøy!

Her er 10 grunner hvorfor 😉

  1. Du har alltid med deg mobilen, og dermed bærer med deg viktig informasjon som legen trenger. 
  2. Du får en mye bedre oversikt over sykdomsbildet.
  3. Det blir lettere å identifisere allergier/intoleranser.
  4. Vi er visuelle skapninger, og derfor er RegIT bygget opp av farger og symboler som gir god oversikt. 
  5. Man unngår at papirer blir borte og fortrolighet blir brutt med RegIT 
  6. Flere omsorgspersoner kan registrere inn på samme kalender, så all informasjon kommer inn i samme kalender. 
  7. Man kan sende informasjonen på mail. Dette kan legges ved i e- konsultasjon hos noen legekontorer i Norge. 
  8. RegIT gir legen en oversiktlig PDF.
  9. Samler bilder slik at man sparer tid hos legen. 
  10. Den bedrer samarbeid og kommunikasjon mellom hjemmet og barnehage/skole og lege.