Helsedagbok

ENDELIG er den her!

Den nye iOS versjonen av RegIT.

Får å bli litt teknisk så går vi nå fra en hybrid app ( som en app som passer til både iOS og android) til native app.

Dette gjør at RegIT nå ikke er 1 men to forskjellige apper.

Dette gjør appene mye mer fleksible.

Siden jeg selv aktivt bruker appen, og jeg er heldig å har brukere av appen som er gode til å gi tilbakemeldinger så har vi nå kommet med en stor oppdatering.

Det er kommet mange nye funksjoner!

Her kommer en liste over endringene av RegIT:

 • Ny farge!
 • Bilde av den kalenderen tilhører.
 • ALARMER
 • Eget barnehage/skole abonnement
 • Appen er tilgjengelig på samisk
 • Viktige dokumenter kan lagres i appen
  • Beredskapsplaner
  • Ja/nei lister
  • Smøreplaner
  • Behandlingsplaner ( alle dokumentene lagres under egne navn du skriver selv, så her kan du lagre alt du har behov for at de som håndterer barnet ditt trenger for å kunne gi god behandling)
 • Huskelapp til lege!
 • Egen smertedel ( Vi følger trigger punkter til fibromyalgi og beskriver de forskjellige smertene)
 • Påminnere om å smøre, registrere
 • Betaling direkte i appen.

 

 Alarmer du lager selv. – Perfekt for å minne på smøringer både hjemme og i barnehagen.

 Du lager overskriftene og ganske enkelt scanner inn dokumentene du mener det er viktig barnehagen og andre som har med barnet å gjøre har tilgang til.

 Registrer hvor på kroppen du har smerter.

 RegIT har aller trigger punktene til fibromyalgi, i tillegg kan du registrere HVORAN smerte du opplever. Dette er viktig informasjon som legen trenger.

 RegIT er oversatt til samisk