Personvern (GDPR) i Better AS

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernforordning implementert i EU-landene i mai 2018, og sørger for vern av dine personopplysninger, Better AS følger alle direktiver for GDPR, og vi ivaretar dine personopplysninger på best mulig måte både i RegIT og på være digitale plattformer.
Du er velkommen til å ta kontakt med oss på personvern@betteras.no om du har spørsmål.

Better AS forsikrer deg om at vi:

  • Kun samler opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med deg og vi spør om lov til å sende deg informasjon om arrangementer, tilbud og annet.
  • Ikke overleverer dine opplysninger til en tredjepart uten ditt samtykke (som ikke er en samarbeidspartner). Lagrer opplysningene dine på en sikker måte.

Lagring av personopplysninger

Sensitive opplysninger lagres sikkert og forsvarlig innenfor EØS-området, og de kan overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov.

Må jeg oppgi noen personopplysninger?

Vi ber aldri om opplysninger som ikke er relevant for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Du velger selv om du vil dele dine opplysninger med oss, men visse opplysninger må vi ha for å kunne tilby våre tjenester til deg.

Hvilke opplysninger lagrer vi?

Better AS lagrer opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med og/eller behandling av henvendelser fra deg. Du vil alltid kunne etterprøve hvilke opplysninger som er nødvendig for oss å lagre.

Kan dere slette mine opplysninger?

Du kan når som helst kontakte oss, og be om at vi sletter opplysninger vi har registrert om deg, så sant du ikke har uoppgjort gjeld hos RegIT/ Better AS
  • mistenkes for, eller har misbrukt, våre tjenester i løpet av de siste fire årene.
  • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

 

Innsyn og korrigering

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Henvend deg i så fall på e-post: personvern@betteras.no. Du kan når som helst endre, og slette informasjon i appen selv.

Markedsføring

Det er du som bestemmer om du vil motta direkte markedsføring fra RegIT / Better AS. Selv om du har takket ja til å f.eks. følge vårt nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av igjen via en avmeldingslenke som er med i hvert nyhetsbrev.

Dine rettigheter

Du bestemmer over dine personopplysninger. Better AS lagrer kun de opplysninger som du har oppgitt, og godkjent at vi lagrer. Opplysningene blir aldri overlevert eller solgt til utenforstående, eller andre parter.

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter?

Vi har opprettet et personvernombud som du kan henvende deg til for å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og videre be om å bli slettet eller at vi korrigerer opplysningene. Ta kontakt på personvern@betteras.no
Du kan også klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener deg urettferdig behandlet.

Kontaktinformasjon

Better AS
Grams Alle 12
3039 Drammen
personvern@better.no
Organisasjonsnummer: 916 119 631