Vilkår

RegIT er en tjeneste som eies og driftes av Better AS. Tjenesten er en mobilapp for registrering og kartlegging av allergener, eksem og søvn m.m. Bruk av portalen forutsetter at Bruker eller dennes verge aksepterer vilkårene i denne brukeravtalen. Brukervilkårene er alltid tilgjengelig på regit-app.no/vilkaar. Better AS forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. Brukeren eller dennes verge er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår. Ved vesentlige endringer av brukervilkår skal Better AS varsle om dette 30 dager i forkant i sine kanaler.

Vilkår / Personvern

RegIT er en tjeneste som eies og driftes av Better AS. Tjenesten er en mobilapp for registrering og kartlegging av allergener, eksem og søvn m.m. Bruk av portalen forutsetter at Bruker eller dennes verge aksepterer vilkårene i denne brukeravtalen. Brukervilkårene er alltid tilgjengelig på regit-app.no/vilkaar. Better AS forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. Brukeren eller dennes verge er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår. Ved vesentlige endringer av brukervilkår skal Better AS varsle om dette 30 dager i forkant til den enkelte.

Betalingsmåter

Kortbetaling med VISA eller Master/EurocardKortbetaling, itunes

Kortbetaling

Vi samarbeider med Stripe. All overføring er kryptert, og ingen kortinformasjon lagres hos oss.

Feil på appen

Vennligst si ifra om du opplever feil med appen. Dette for at vi skal få rettet opp i dette så fort som overhode mulig. Er du misfornøyd med noe, eller føler det er noe som mangler på appen, si ifra så vi kan gjøre noe med det.

Kunderegistrering

Ved å oppgi dine personopplysninger samtykker du til å motta informasjon og tilbud fra Better AS. Opplysningene dine utleveres ikke til andre firmaer, og håndteres med største diskresjon. Det er frivillig å være i vårt kunderegister, og dere kan velge å bli tatt bort ved å kontakte oss.

Aldersgrense

Personer under 18 år må ha foreldrenes tillatelse.

Opphavsrett

RegIT lagrer det som kunder legger inn i appen, og har ingen innflytelse eller ansvar for innholdet i kartleggingen og resultatet av kartleggingen. Kunder innehar samtlige rettigheter overfor overført data i appen, særlig med hensyn til tekst og bildemateriale. Kunden har eget ansvar for at innholdet ikke kommer i hendene til uvedkommende. Kunden frigjør Better AS uten forbehold fra alt ansvar om informasjon kommer i andre hender.

Registrering av personopplysninger

I appen kan Brukeren registrere opplysninger om seg selv og sine barn som navn og e-postadresse. Informasjonen er kun tilgjengelig for Brukeren selv og andre brukere som Brukeren gjennom registrering har gitt tilgang til portalen.

Brukeren er ansvarlig for innholdet i all informasjon som er registrert i portalen. Better AS fraskriver seg ethvert ansvar som følge av at Brukeren har registrert feil informasjon i portalen.

Personvern

Better AS vil ikke utlevere personopplysninger registrert på regi-app.no til en tredjepart såfremt Better AS ikke er lovpålagt å gjøre dette.

Personopplysninger lagres på server lokalisert i norge, mens annen data lagres i USA. Utifra disse datene er det ikke mulig å identifisere brukeren, så fremt brukeren ikke har trosset Better AS sine anbefalinger.

Brukeren kan når som helst kreve å få lagrede opplysninger slettet, og Better plikter å etterkomme dette. Det må tillates inntil 30 dager fra vi får melding før opplysningene er slettet fra alle våre servere og backup logger.

Innhold

Brukeren er ansvarlig for tekst, bilder og eventuelt andre typer innhold som gjøres tilgjengelig i RegIT. Brukeren må selv sørge for nødvendige tillatelser fra sine barn eller dennes verge i forhold til publisering av bilder. Better AS og garanterer ikke for Brukerens data eller andre tap/skader som skjer ved direkte eller indirekte ved bruk av tjenesten.

Better AS forbeholder seg retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig i RegIT, hvis det er grunn til å tro at det: (a) strider mot norsk lov, (b) ikke følger disse avtalevilkårene.

Bilder

Brukeren kan laste opp bilder i RegIT. Bildene lagres på Better AS sine servere, og kan tilgjengeliggjøres i RegIT i lavere oppløsning. Vi tillater ikke å publisere bilder hvor personer kan identifiseres. Dette er fordi alle bilder lagres utenfor EU, og tjenesteleverandøren faller ikke under norsk lov. Velger brukeren til tross for våre anbefalninger å publisere identifiserbare bilder kan ikke Better AS stilles til ansvar.

Brukeren plikter kun å laste opp bilder der brukeren selv enten er opphavsmann eller har innhentet tillatelse fra opphavsmann, eller har innhentet samtykke fra personen på bildet.

Better AS plikter å slette bilder dersom opphavsmann krever dette. Better AS vil ikke bruke opplastede bilder i noen annen sammenheng enn beskrevet her.

Garanti

Better AS garanterer ikke for tap av data eller andre skader eller tap ved bruk av tjenesten. Better AS er ikke ansvarlig for videre bruk av bilder lastet opp til RegIT.

Oppsigelse

Avtalen gjelder fra bestillingsdato og er løpende for en måned av gangen. Oppsigelse kan gjøres direkte i appen eller ved å sende en e-post til support@regit-app.no.

Plikter

Du aksepterer at du ikke kan reprodusere, duplisere, kopiere, selge, selge videre eller bruke i kommersielle sammenhenger, noen del av appen RegIT. Tjenestene er beskyttet av opphavsloven. Tvister løses i henhold til norsk lov.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg enten du oppdager feil ved tjenesten eller bare har spørsmål om RegIT.